WYDARZENIA

28.09.2019 - DZIEŃ SKUPIENIA WE WSPÓLNOCIE

W dniu 28.09.2019r. nasza Wspólnota przeżywała dzień skupienia, o temacie - „Razem nie osobno, o budowaniu wspólnoty i przyjaźni”. Dzień ten przeżyliśmy pod przewodnictwem zaproszonych goście z Centrum Mocni w Duchu z Łodzi, tj. Ania Dębska i Ania Lasoń-Zygadlewicz, wg. następującego programu:

 • godz. 10,00 - zawiązanie wspólnoty (modlitwa i śpiew)
 • godz. 10,15 - konferencja w wykonaniu Ani Dębskiej nt. „Podejmij ster na statku w obecności Jezusa, który cię zaprasza i jest przy Tobie”. Ta konferencja przeplatana była różnymi ćwiczeniami w formie warsztatów, które miały na celu nauczyć nas pokonywać pojawiające się we wspólnocie trudności np. w podejmowaniu decyzji, w nawiązywaniu relacji zwłaszcza z obcymi osobami.
 • godz. 11,00 - przerwa na kawy, ciacho
 • godz. 11,30 - kolejna konferencja i warsztat nt. Jezusowi spodobało się, aby łączyć osoby posiadające różne talenty i umiejętności razem we wspólnocie.
 • godz. 12,00 - konferencja Ani Zygadlewicz nt. Do czego powołuje mnie Bóg na drodze ewangelizacji, zobacz przeciwności i swoje ograniczenia. Po konferencji w grupkach trzy osobowych modliliśmy się za siebie nawzajem o nowe namaszczenie Duchem Św. do  podjęcia ewangelizacji w imię Jezusa Chrystusa.
 • W dalszej części konferencji i warsztatów, w myśl Słowa Gal. 6,2 ,,Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe" na karteczkach wypisywaliśmy swoje intencje z prośbą o modlitwę wstawienniczą i losowo w dowolne formie ta modlitwa została podjęta każdy za każdego. I w ten sposób każdy został omodlony.
 • godz. - 13,15 - obiad.
 • godz. - 13,45 - konferencja Ani Zygadlewicz nt. składania świadectwa swojego nawróceni, które powinno się składać z trzech podstawowych punktów:
  • moje życie przed nawróceniem
  • moment i okoliczności spotkania Jezusa
  • moje życie po nawróceniu-kroczenie z Jezusem.
   Wg przedstawionego wzoru każdy uczestnik naszego skupienia w ciągu 7 min. miał za zadanie napisać w formie konspektu swoje świadectwo nawrócenia, następnie dobrać się w 2-osobowe grupki, aby sobie nawzajem powiedzieć przygotowane świadectwo również w czasie 7 min oraz dokonać ewentualnej wzajemnej oceny - co było w świadectwie poruszające, a nad czym należy jeszcze popracować.
 • godz. 15,00 - modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego pod pomnikiem Św. Antoniego prowadzona przez ks. proboszcza S.Klicha w łączności z ogólnoświatową Koronką na ulicach naszych miast w intencji pokoju na świecie.
 • godz. 15,30 - przeżyliśmy uroczystą Eucharystię, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Sławomir Klich - opiekun naszej Wspólnoty. Miejmy nadzieję, że zarówno wygłoszone konferencje jak i warsztaty poprowadzone przez zaproszonych gości wydadzą właściwe owoce dla budowania naszej wspólnoty w duchu przyjaźni razem nie osobno, a Jezus niech będzie zawsze na pierwszym miejscu.
  footer

16.06.2019 - FESTYN RODZINNY PRZY SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO

W dniu 16.06.2019(niedziela) w Sanktuarium Św. Antoniego odbył się Festyn Rodzinny poprzedzony modlitwą - Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz.15.00. Nasz Zespół Studni Jakuba rozpoczął rodzinne świętowanie koncertem ewangelizacyjnym, podczas którego zebrana społeczność naszego miasta czynnie uczestniczyła w animowanej modlitwie śpiewem, tańcem oraz radością w Duchu Świętym, jako wspólnota.
Całość Festynu Rodzinnego uświetniły występy w wykonaniu dzieci z Przedszkola ,,Antoś", scholi młodzieżowej oraz koncert uczniów szkoły muzycznej naszego miasta, a także różne atrakcje i smakołyki.
W zorganizowanie Festynu Rodzinnego zaangażowały się zespoły parafialne przy Sanktuarium Św. Antoniego pod kierownictwem tutejszego proboszcza Sławomira Klicha.

Bogu niech będą dzięki za wstawiennictwem Św. Antoniego - patrona naszej parafii, miasta i powiatu za żywy Kościół Tomaszowski.

footer

08.06.2019 - CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Coroczne czuwanie, przed Zesłaniem Ducha Świętego w dniu 08.06.2019, nasza wspólnota przeżywała prowadzona Słowem z Ew. Św. Jana 7,38 - ,,Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!".
Tym razem  wigilię Pięćdziesiątnicy świętowaliśmy wspólnie ze społecznością naszego miasta  w Sanktuarium Świętego Antoniego wg: następującego programu:

 1. 19.30 - zawiązanie wspólnoty
 2. 20.00 - konferencja "O darach Ducha Św."(ks. Mariusz Turczyński) i świadectwa, modlitwa wstawiennicza
 3. 22.00 - przerwa na kawę i ciasto
 4. 22.30 - Eucharystia (Ks. proboszcz Sławomir Klich i ks. Mariusz Turczyński)

Organizatorami tegorocznego czuwania byli:

 • - Odnowa w Duchu Św. -,,Studnia Jakuba"
 • - Wspólnota młodzieżowa -,,Effatha"
 • - Ruch Światło - Życie.

footer

18.05.2019 - CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM NA JASNEJ GÓRZE

Z udziałem ok. 30 tys. osób w dniu 18.05.2019r. (sobota) na Jasnej Górze nasza Wspólnota trwała na dorocznym czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie było wielkim wołaniem o jedność i ożywianie mocy przyjętych sakramentów, nie tylko w odniesieniu do grup charyzmatycznych działających w Kościele, ale wśród wszystkich wierzących. Jest to odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka do budowania ,,Charis", czyli strumień łaski.
Gościem czuwania była Michelle Moran (Anglia), członek Papieskiej Rady ds. świeckich, koordynująca działania ,,Charis".
W czasie spotkania na jasnogórskich błoniach pielgrzymi wysłuchali dwóch konferencji, wspólnie modlili się śpiewem, tańcem uwielbiając naszego Pana wg, następującego programu:

 1. 9.30   - zawiązanie wspólnoty – uwielbienie.
 2. 10.15 - wprowadzenie tematu ,,Charis", ks. Sławomir Płusa.
 3. 10.30 - konferencja I - ,,strumienie łaski" - początek i dziś; modlitwa - ks. Andrzej Grefkowicz.
 4. 11.30 - konferencja II - różne oblicza Odnowy - inspiracja - Michelle Moran - modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
 5. 13.00 - ogłoszenia, obiad, spowiedź.
 6. 14.45 - uwielbienie Bożego Miłosierdzia.
 7. 15.15 - Pięćdziesiątnica Paschalna, a posługa charyzmatyczna dziś - ks. Tomasz Szałanda
 8. 16.00 - modlitwa o wylanie Ducha Świętego i o jedność w ruchach Kościoła
 9. 17.00 - Eucharystia

Modlitwę śpiewem animował zespół ,,Poczekalnia Pana Boga" z Chmielnika (diec. kielecka).
Punktem centralnym dorocznego czuwania była Eucharystia, której przewodniczył bp. Andrzej Siemieniewski - od wielu lat związany z Katolicką Odnową w Duchu Świętym.

footer

15.03.2019 - GOŚCIE WE WSPÓLNOCIE - DWIE ANIE

W dniu 15.03.2019 r. podczas naszego piątkowego spotkania modliliśmy się wraz z zaproszonymi wcześniej gośćmi ze wspólnoty Mocni w Duchu tj. z Anią Zygadlewicz-Lasoń i Anią Dębską.
Ania Zygadlewicz wygłosiła nam konferencję nt. „Twój język ma moc", w której podkreśliła jaką moc nadał Bóg naszemu językowi.
Nasz język, jakim się posługujemy kieruje naszym życiem w sensie negatywnym lub pozytywnym. Jeśli chodzi o ciemne strony naszego języka to skłonni jesteśmy do narzekania, osądzania, wypowiadania pesymistycznych zdań o sobie lub o innych, pochlebstwa na wyrost często fałszywe, sarkazm, użalanie się nad sobą, itp.
Słowo Boże uczy nas przeciwstawiania się negatywnym skutkom wypowiadania słów, które pochodzą od diabła. Jezus Chrystus, kiedy był kuszony na pustyni, uczy nas jak przeciwstawiać się pokusom diabła (Łk.4,1-13). W Liście św. Jakuba 4,7 Bóg wyposaża nas w „miecz słowa, aby diabeł uciekł od nas”. W Liście do Efezjan 4,25-32, św. Paweł uczy nas „zamiast wytykania komuś wad pokazuj bliźnim cnoty”.
W zasadzie w całej Biblii Bóg przestrzega nas i zachęca do dbałości o nasz język, abyśmy byli czujni posługując się darem wypowiadanego słowa.
W dalszej części spotkania Ania Dębska przeprowadziła warsztaty nt. „kosiarki i konewki” (konewka - symbol podlewania słów zmierzających ku dobru, kosiarka kosi wszelkie dobro w nas), oraz dzielenie i modlitwa w grupkach na podst. Ps.91.
Na zakończenie poprowadzona była modlitwa wstawiennicza dla tych, którzy jej pragnęli.

Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, jakie wypłynęło z posługi słowa głoszonego z mocą, oraz promocji książki ,,Jesteś piękna", której autorką jest Ania Zygadlewicz-Lasoń.footer

 

09.02. - 10.02. 2019 FORUM CHARYZMATYCZNE - ŁÓDŹ

Forum Charyzmatyczne 2019 d m

W dniach 9-10 luty 2019 nasza wspólnota w liczbie 35 osób uczestniczyła w Forum Charyzmatycznym w Łodzi organizowanym przez Centrum Mocni w Duchu w Łódzkiej Hali Sportowej przy ul. Skorupki.
Spotkaniu przyświecało hasło: ,,Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny", a więc Maryja raduje się w Duchu Świętym i jest razem z nami. Gościem formacyjno-ewangelizacyjnego spotkania była Mary Healy - światowej sławy biblistka, międzynarodowy mówca i doktor teologii katolickiej. Jej pasją jest Pismo Święte, ewangelizacja, modlitwa o uzdrowienie oraz życie duchowe. Mary na co dzień wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Detroit. Jest także przewodniczącą Komisji Doktrynalnej Światowej Koordynacji Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Jest autorką wielu książek, w Polsce została wydana m.in. pozycja pt. ,,Uzdrowienie - Boża miłość nie ma granic", oraz książka pt. ,,Mężczyźni i kobiety są z raju".
Uczestnicząc w Forum wysłuchaliśmy czterech konferencji wygłoszonych przez Mary zatytułowanych:

- Czekajcie na obietnicę Ojca
- Charyzmaty Ducha Świętego
- Moja przemiana jest możliwa
- Jezus uzdrawia dziś.

Podczas trwania Forum uczestniczyliśmy w modlitwie uwielbienia, modlitwie o dary Ducha Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, w warsztatach modlitwy wstawienniczej oraz w modlitwie o uzdrowienie.
Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. W sobotę w wieczornej Mszy Świętej przewodniczył  abp Grzegorz Ryś. W wygłoszonej homilii abp zwrócił uwagę na temat miłosierdzia - ,,Kiedy widzisz ludzką biedę, taką prawdziwą biedę i twoje serce jest poruszone, wtedy możemy powiedzieć o miłosierdziu".

Podsumowując czas spędzony na Forum trzeba nam przyjąć do wiadomości, że chcąc naśladować Jezusa nieustannie musimy napełniać się Duchem Świętym, niezależnie od wieku i stażu trwania we wspólnocie, bo jesteśmy ,,naczyniami, które przeciekają"- co podkreśliła  Mary, Jezus nasz Pan pragnie posyłać nam swego Ducha, pragnie uzdrawiać nas dziś, bo nas kocha!.

footer

 

30.11. - 02.12. 2018 REKOLEKCJE - "PRAWDA WAS WYZWOLI"

kosciol NMPW dniach 30.11-02.12.2018r. przeżywaliśmy Rekolekcje Wyzwolenia wg:. Ew. św. Jana 8,32b ,,Prawda was wyzwoli", w parafii NMP Królowej Polski.  Rekolekcje prowadził ks. Mariusz Turczyński wraz z Ruchem Światło-Życie, wspólnotą odnowy w Duchu Świętym ,,Studnia Jakuba" oraz wspólnotą młodzieżową ,,Effatha" dla społeczności całego miasta.
Rekolekcje rozpoczęły się w piątek 30.11.br. o godz. 19.00 zawiązaniem wspólnoty. Następnie uczestniczyliśmy w celebracji Słowa Bożego na podst. przypowieści o synu marnotrawnym i wysłuchaliśmy konferencji nt. ,,Prawda w miłości". Ks. Mariusz głoszący konferencję pokazał nam wiele wątków w tejże przypowieści, np. jak znaleźć wyjście z trudnej sytuacji życiowej, gdy pojawia się jakieś zniewolenie członka rodziny. Zobaczyliśmy Boga, jako Ojca, który kocha miłością mądrą, a nie naiwną.
W dalszej części wieczoru spotkaliśmy się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, uwielbiając Go modlitwą i śpiewem. Następnie ks. Mariusz poprowadził modlitwę uzdrowienia i uwolnienia za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła. Na zakończenia każdy z uczestników spotkania został pobłogosławiony Najświętszym Sakramentem. Wierzymy, że Jezus każdego dotknął swoją MIŁOŚCIĄ.

W drugim dniu tj.:, 01.12.br spotkaliśmy się o godz. 15.00 uwielbiając Miłosierdzie Boże koronką. Drugi dzień rekolekcji przeżywaliśmy pod hasłem ,,Prawda w przebaczeniu", a więc było to nabożeństwo pokutne. Po odczytaniu Słowa z Ew. św. Łk. 7,36-50 ,Nawrócona jawnogrzesznica" ks. Mariusz wygłosił konferencję. Pokazał nam grzech faryzeusza, który oskarża innych, a nie widzi siebie. Natomiast Jezus pełen miłosierdzia nie widzi grzechów, lecz konkretnego człowieka, widzi jego dobro, które w duchu bożej miłości ma moc przemiany naszego życia, które prowadzi nas z grzechu do wolności i pokoju. Bogu Najwyższemu dzięki za sakrament pojednania w trakcie, którego trwała modlitwa uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Po półgodzinnej przerwie (kawa, herbata, ciasto) uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Maryi z racji pierwszej soboty miesiąca z Aktem Zawierzenia. O godz. 18.00 rozpoczęła się Eucharystia z homilią wg:. Słowa z Ew. św. Łk.21,34-36 ,,Uważajcie i czuwajcie", w której ks. Mariusz uczulił nas na rozeznawanie duchów wg siedmiu grzechów głównych, zaznaczając skutki tychże grzechów, które prowadzą do zniewolenia. Jednocześnie u progu nowego roku liturgicznego zachęcił nas do połączenia postanowień adwentowych z wytrwałą modlitwą.
Po mszy św. przed Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie i uwolnienie prowadzona w dwuosobowych grupkach nad każdą osobą, która zapragnęła przeżyć taką modlitwę. Przy ambonce grupa rozeznawała Słowo Boże i służyła darem poznania uzdrawiającej mocy Jezusa. Całości przewodniczył ks. Mariusz, który czuwał, głosił Słowo z mocą i błogosławił modlące się osoby.

W trzecim dniu rekolekcji tj. 02.12.br (I niedziela adwentu) mszą św. o godz. 12.30 nastąpiło uroczyste zakończenie rekolekcji. Homilię wygłosił ks. Mariusz nt. ,,Prawda we wspólnocie'. Kapłan wyjaśnił nam, że z powodu słabości grzechu pierworodnego, który jest w nas skłonni jesteśmy do ciągłego popełniania tych samych grzechów. Jedynym lekarstwem na chore relacje w naszych wspólnotach rodzinnych lub modlitewnych jest nieustanna obecność Jezusa Chrystusa, który jest PRAWDĄ i MIŁOŚCIĄ. Trzeba nam wciąż spotykać się i rozmawiać ze sobą w Duchu Prawdy i Miłości - przyznać się do popełnionego błędu, przeprosić, przebaczyć i prosić o przebaczenie.

Po błogosławieństwie na koniec mszy św. usłyszeliśmy kilka świadectw osób, które doświadczyły uzdrawiającej mocy Jezusa podczas rekolekcji.
Za błogosławiony czas pełen dobroci i miłosierdzia Bogu Najwyższemu chwała!

footer

29.09. - 30.09. 2018  FORUM - "ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE"

Cantalamessa m

 

W dniach 29-30 września 2018 nasza wspólnota uczestniczyła w Forum Charyzmatycznym ŚWIĘTYMI BĄDŻCIE, którego organizatorem byli ,,Mocni w Duchu". Głównym gościem Forum był o. Raniero Cantalamessa OFMCap - kaznodzieja Domu Papieskiego. Wszystkie konferencje głosił gość o. Raniero w/g natępujących tematów:

 I dzień (sobota):

 1. konferencja I   - Świętymi bądżcie
 2. konferencja II  - Uczniowie ukrzyżowanego
 3. konferencja III - Nie bójcie się Ducha Świętego.
  Na uwagę zasługuje modlitwa chwały po II konferencji, gdzie uwielbialiśmy moc Boga płynącą z KRZYŻA.
  Po III konferencji modlitwę do Ducha Świętego z mocą  prowadził o. Paweł Sawiak SJ i Marcin Zieliński o doświadczenie Nowej Pięćdziesiątnicy.
  O godz. 19.30 uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp Grzegorza Rysia. Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy I dzień Forum.

W niedzielę konferencję IV również wygłosił o. Raniero nt.: ,,Idźcie i głoście", a więc po doświadczeniu pięćdziesiątnicy - tak jak pierwsi apostołowie mamy wyjść z wieczernika i głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie - KERYGMAT.
Jak praktycznie przystąpić do głoszenia kerygmatu przygotował nas poprzez konferencję i świadectwo ks. Michał Misiak.
Następnie przeprowadzone zostały warsztaty ewangelizacyjne, po czym ok. 100 osób w dwu osobowych grupkach wyruszyło na ulice Łodzi ewangelizować, a pozostała część uczestników Forum adorowała Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Forum zostało zakończone uroczystą Eucharystią i świadectwami z ewangelizacji.

Bogu niech będą dzięki za przeżyty czas, podczas którego poznawaliśmy drogi prowadzące nas do świętości.

footer

 

06.04. - 23.06. 2018  FORMACJA PT.  ROZEZNAWANIE DUCHOWE...

Formacja pt Rozeznawanie duchowe we wspólnocie i na drodze wiary.

DSCN8804 mW dniu 23.06.2018r. nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia dotyczący podsumowania rekolekcji formacyjnych prowadzonych przez ,,SOS dla wspólnot Mocni w Duchu" z Łodzi.
Tegoroczna formacja rozpoczęła się w miesiącu kwietniu (06.04.br) i była przeprowadzona w kilku etapach. Tematem formacji było rozeznawanie duchowe w/g reguł ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Każdy etap składał się z modlitwy, konferencji, świadectwa i warsztatów.
Pierwsze spotkanie w dniu 06.04. br. dotyczyło rozeznawania duchowego indywidualnego, tj. odkrywanie woli Bożej w naszej codzienności.
Druga część formacji w dniu 20.04.br dotyczyła poznawania naszych uczuć i myśli, a co za tym idzie zauważania poruszeń duchowych u siebie, ale także w drugiej osobie.
Kolejne spotkanie formacyjne w dniu 27.04.br. wprowadziło nas w rozeznawanie duchowe podczas prowadzenia spotkania modlitewnego, które polegało na przeprowadzeniu warsztatu w następujący sposób:
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali podzieleni na pięć grup zadaniowych.
1 grupa - miała za zadanie  modlić się wstawienniczo (osłonowo),
2 grupa - świadectwa,
3 grupa - modlitwa uwielbienia i proroctwo,
4 grupa - posługa muzyczna i śpiew,
5 grupa - rozeznanie Słowa Bożego.
Każda grupa miała ok. 0,5 godz. na przygotowanie odpowiedniego zadania. Po czym poprowadzone było tzw. ,,wzorcowe'' spotkanie modlitewne, podczas którego zaangażowane zostały wszystkie osoby obecne w auli,  tak aby każdy spotkał się z Jezusem osobiście i wyszedł z pragnieniem głoszenia Dobrej Nowiny.
Ostatni etap formacji - podsumowujący jako dzień skupienia w dniu 23.06.br. (sobota) rozpoczął się o godz. 10.00 modlitwą zawiązania wspólnoty, następnie konferencja nt. rozeznawania indywidualnego, który ma wpływ na rozeznawanie wspólnotowe tak aby zobaczyć relacje we wspólnocie i co zrobić aby te relacje były lepsze, zdrowsze i bardziej poprawne. Konferencja przygotowała nas do przeprowadzenia warsztatów. W tym celu zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, które miały za zadanie rozeznać następujące tematy dotyczące naszej wspólnoty:
1 grupa - co trzeba zrobić w naszej wspólnocie, aby bardziej budować dobre relacje,
2 grupa - na jakim etapie jest obecnie wspólnota w swoim rozwoju,
3 grupa - rozeznać charyzmat wspólnoty i jak ten charyzmat rozwijać.
Po ok. 0,5 godzinnej pracy w grupach zadaniowych osoby reprezentujące każdą grupę przedstawiły swoje relacje.
Po obiedzie był czas poświęcony charyzmatom, tj. modlitwy  w językach i proroctwa w postaci krótkiej konferencji i warsztat polegający na modlitwie służąc sobie nawzajem używając charyzmatów jakimi Dawca nas obdarowuje.
Dzień skupienia został zakończony uroczystą Eucharystią, którą celebrował ks. Mariusz Turczyński.

Za wszystkie owoce i doświadczenia wspólnego czasu modlitwy, warsztatów, a nade wszystko pogłębiania relacji w naszej wspólnocie Bogu Najwyższemu niech będą dzięki!footer

19.05.2018  WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W dniu 19.05.2018r. tj. w wigilię Zesłania Ducha Świętego nasza wspólnota w łączności z wieloma sympatykami Odnowy w Duchu Św. modliła się u stóp Jasnogórskiej Pani. Nasze czuwanie rozpoczęło się już od godzin porannych w autokarze, podążając do Częstochowy. Wspólna modlitwa do Ducha Św. oraz różaniec wprowadziła nas w nastrój XXIII Ogólnopolskiego czuwania w Duchu Św. pod wałami Jasnogórskimi. Tegoroczne czuwanie odbywało się pod hasłem ,,Aby byli jedno"...dla ewangelizacji.

Gościem specjalnym był Ulf Ekman z żoną - założyciel szwedzkiego Kościoła charyzmatycznego ,,Słowo życia", który wraz z żoną Brygittą przeszedł w 2014 roku na katolicyzm. Jasnogórskie spotkanie to wielkie zgromadzenie (ponad 50 tys. uczestników) modlitewne o nowe wylanie Ducha Św. na Kościół Chrystusowy, a więc na kapłanów i osoby konsekrowane, na osoby świeckie.
Oprawę muzyczną i śpiew prowadziła wspólnota ,,Miłości Ukrzyżowanej".

W trakcie pobytu na Jasnej Górze byliśmy uczestnikami następujących konferencji:
- ,,Od słuchania do jedności" - ks. Sławomir Płusa
- modlitwa o uzdrowienie ,,uszu serca", uwolnienie od blokad w słuchaniu - ks. Andrzej Grafkowicz
- ,,Ekumenizm a odnowa charyzmatyczna - Ulf i Brigitt Ekman i modlitwa o jedność.

W godzinach popołudniowych przeżyliśmy uroczystą Eucharystię, której przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W homilii abp skupił się na bojaźni bożej, abyśmy często wracali do Boga kochającego nas nieustannie, bez względu na to jak daleko odeszliśmy od Niego.
Po błogosławieństwie i modlitwie na rozesłanie, szczęśliwi, napełnieni Duchem Św. wróciliśmy do Tomaszowa, aby dalej trwać na naszym tomaszowskim czuwaniu w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, na ul J. Słowackiego.

Tegorocznemu czuwaniu przewodniczył ks. Mariusz Turczyński - wikariusz tut. parafii i przebiegało ono w łączności wspólnot parafii naszego miasta, tj: wspólnoty młodzieżowej Effata, Domowego Kościoła, Odnowy w Duchu Św. - Studnia Jakuba.

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki za:
- prowadzoną modlitwę, oprawę muzyczną i śpiew młodzieżowej grupy Effata,
- konferencję o Duchu Św. jego darach i charyzmatach w działaniu, wygłoszoną przez naszą liderkę - Anię Skoczylas,
- modlitwę uwielbienia, uwolnienia, zawierzenia - ks. Mariusz,
- Eucharystię i homilię wygłoszoną przez nowo wyświęconego diakona (naszego parafianina) ks. Michała Kardynia.
- modlitwę wstawienniczą o nowe wylanie darów Ducha Św. prowadzoną przez wstawienników i osoby rozeznające Słowo Boże, dla każdej modlącej się grupy.

W duchu ogromnej radości, wdzięczności i jedności w Duchu Św. dotrwaliśmy do końca uroczystości wigilii Zesłania Ducha Świętego.

footer

22.04.2018  SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - KRAKÓW

Sanktuarium Lagiewniki 2018 b m Sanktuarium Lagiewniki 2018 a mW dniu 22.04.2018r. (niedziela) odbyła się pielgrzymka ewangelizacyjna do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Kraków-Łagiewniki.
W czasie podróży prowadziłyśmy modlitwę, konferencję nt. istoty Bożego Miłosierdzia. Następnie zwiedzanie szeregu obiektów tj:
Po przyjeździe do Krakowa odwiedziłyśmy:
- Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - ucałowanie relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej.
- Bazylikę Bożego Miłosierdzia – uczestnictwo we mszy św. o godz.12.00 z błogosławieństwem indywidualnym rodzin.
- Centrum św. Jana Pawła II – odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
Bogu niech będą dzięki za wspaniałą pogodę, dyscyplinę, radość oraz owoce duchowe uczestników pielgrzymki.

footer

20-21.03.2018  ARENA MŁODYCH

Arena mlodych 2018 mW dniach 20 i 21.03.2018r. kilka osób z naszej wspólnoty posługiwało na Arenie Młodych w Łodzi modlitwą wstawienniczą podczas rekolekcji młodych archidiecezji łódzkiej zorganizowanych przez abp łódzkiego Grzegorza Rysia.
W pierwszym dniu swoje rekolekcje przeżywali gimnazjaliści w liczbie ok. 7 tys.
W drugim - na Arenie spotkała się młodzież ponadgimnazjalna - ponad 8 tys. osób.

Podczas tych spotkań rekolekcyjnych zostało zapoczątkowane spotkanie młodych z żywym Jezusem obecnym w słowie (Mt.10,17-22 ,,Bogaty młodzieniec"), w Najświętszym Sakramencie podczas adoracji, w sakramencie pojednania oraz podczas modlitwy wstawienniczej.
Dla nas posługujących modlitwą wstawienniczą było to doświadczenie Bożej radości spotkania młodych jako żywy Kościół, który się modli śpiewem, tańcem, muzyką, adoracją w ciszy we wspólnocie z biskupami, kapłanami, nauczycielami, władzami miasta.
Było to wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie ewangelizacyjne, które zapoczątkowało ufamy kolejne rekolekcje szkolne w następnych latach, na które odpowie jeszcze więcej młodych.

footer

10-11.02.2018  SESJA "MOC UWIELBIENIA"

Larry Oney plakatW dniach 10-11 lutego 2018 r. nasza wspólnota wzięła udział w sesji formacyjnej ,,Moc uwielbienia" zorganizowanej przez Centrum Mocni w Duchu. Gościem spotkania był katolicki diakon Larry Oney z żoną Andi Oney. Podczas sesji nieustannie trwała modlitwa o Ducha Świętego.

W swych konferencjach Andi Oney zachęcała do rozpalenie na nowo nadziei i zdolność do przyjmowania Bożych darów.
Diakon Larry Oney przekonywał nas, że każdy jest powołany do wypełnienia misji powierzonej przez Boga.
W sobotniej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Grzegorz Ryś.

Na szczególną uwagę w programie sesji zasługuje sobotni wieczór chwały oraz w niedzielę adoracja i modlitwa o uzdrowienie prowadzone przez zaproszonych gości.

Dobremu Bogu chwała za błogosławiony czas bogaty w Jego miłosierdzie dla organizatorów i wszystkich zgromadzonych, którzy modlili się uwielbiając naszego PANA.  

footer 

 

ARCHIWUM "WYDARZEŃ">>>

 

 

STUDNIA JAKUBA