WYDARZENIA

23-25.10 - 2022 - REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

Już 30 lat nasza wspólnota spotyka się w Sanktuarium Św. Antoniego w każdy piątek aby wspólnie modlić uwielbiając naszego Pana. Świętowanie jubileuszu rozpoczęła modlitwa rozeznania słowa Bożego, tj. J 4,1-26 - spotkanie Jezusa z Samarytanką. Modlitwa  rozeznanym Słowem poprzedziła rekolekcje ewangelizacyjne poprowadzone przez Zespół Mocni w Duchu z Łodzi wg następującego programu:

 

Każdy dzień rekolekcji poświęcony był innemu zagadnieniu wg rozeznanego Słowa (J 4.1-26). i tak:

I dzień - zagubieni,
II dzień - odnalezieni przez Miłość,
III dzień - powołani do świętości,

Do przeżywania rekolekcji zaprosiliśmy społeczność całego miasta i okolic. Homilie podczas rekolekcji głosił o. Paweł Kowalski SJ z Warszawy we współpracy z zespołem Mocni w Duchu, którzy posługiwali oprawą muzyczną, śpiewem i modlitwą.

W niedzielę - I dnia rekolekcji o. Paweł zachęcał nas do otwarcia się na Ducha Świętego, abyśmy zobaczyli swoje życie w prawdzie. Abyśmy zobaczyli swoje zagubienie w wierze, naszą wiarę pełną lęku, kłamstw, demonów, które nas paraliżują. W przeciwieństwie do naszego zagubienia wiara w kochającego Boga daje siłę i radość w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Po mszy św. wieczorowej przeżywaliśmy piękny wieczór uwielbienia Jezusa obecnego w Najświętszy Sakramencie Ołtarza. Wieczór uwielbienia został zakończony modlitwą wstawienniczą nad naszą wspólnotą u stóp ołtarza i wręczeniem każdej osobie ze wspólnoty upominku urodzinowego ofiarowanego od siostrzanej wspólnoty Mocni w Duchu.

W poniedziałek - II dnia, o. Paweł przedstawił nam Boga, który pierwszy odnajduje nas przez Miłość. Kiedy Pan nas dotyka to nigdy nie potępia, nie poniża, lecz zawsze umacnia i prowadzi do przebaczenia i pojednania. Podczas modlitwy o uzdrowienie prosiliśmy Jezusa, aby nam pomógł i dał odwagę prosić o odnalezienie nas przez Miłość, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i fizycznego.

We wtorek - III dzień rekolekcji rozpoczęliśmy rozważając tajemnice bolesne różańca świętego w intencji modlitwy za nasze miasto i powiat, tj. ,,abyśmy byli zaczynem Królestwa Bożego w świecie" (Łk 13,18-21).  Uroczysta Msza Św. na zakończenie rekolekcji jubileuszowych sprawowana była pod przewodnictwem abp Grzegorza Rysia z udziałem zaproszonych kapłanów posługujących naszej wspólnocie na przestrzeni 30 lat oraz kapłanów z parafii naszego miasta, w których posługujemy comiesięczną modlitwą za nasze miasto i powiat. Na wstępie Eucharystii ks. proboszcz Sł. Klich przedstawił rys wspólnoty Studnia Jakuba począwszy od założyciela Sługi Bożego o. Józefa Kozłowskiego SJ, pierwszych liderów - (E. i W. Wendrowscy) oraz dzieła ewangelizacyjne podejmowane przez wspólnotę na przestrzeni 30 lat po dzień dzisiejszy.

W homilii abp Grzegorz zwrócił uwagę na naukę św. Jana Pawła II. ,,Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5,1). Prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, buduje nasze człowieczeństwo, buduje więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy a nie dzieli. A na podst. Listu do Efezjan abp pokazał nam jak Chrystus uczy nas kochać Kościół taki jaki jest - słaby i grzeszny, bo za taki Kościół poniósł śmierć na krzyżu.

Na zakończenie Eucharystii poprowadzona była modlitwa wstawiennicza za cały Kościół tomaszowski, abyśmy zostali napełnieni nowym Duchem Świętym i rozwijali się jak ewangeliczne ziarnko gorczycy lub zaczyn, który zakwasza całe Królestwo Boże w naszym mieście. Po błogosławieństwie i podziękowaniach dalsze świętowanie odbywało się w auli św. Piusa X z poczęstunkiem w duchu radości i pięknych wspomnień z braćmi i siostrami.

Bogu niech będą dzięki za radość bycia we wspólnocie dla wspólnego dobra!

footer

04.06 - 2022 - CZUWANIE NA ZESŁANIE DUCHA ŚW.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego - 04.06.2022r., jak co roku Kościół tomaszowski przeżywał uroczyste czuwanie gromadząc się w Sanktuarium Świętego Antoniego. Nasza wspólnota w łączności z Ruchem Światło Życie pod przewodnictwem naszego opiekuna ks. Rafała Dobrowolskiego i moderatora Domowego Kościoła ks. Mariusz Turczyńskiego rozpoczęła czuwanie w/g następującego planu:

- godz. 19.00 - 19.30 - zawiązanie wspólnoty
- godz. 19.30 - 20.00 – konferencja
- godz. 20.20 - 20.45 – uwielbienie
- godz. 20.45 - 21.00 – przerwa
- godz. 21.00 - Eucharystia.

Po radosnym powitaniu i zawiązaniu wspólnoty braci i sióstr w duchu modlitwy śpiewem wysłuchaliśmy konferencji, którą wygłosił ks. Rafał Dobrowolski nt. ,,Duch Święty - Jego rola w naszym życiu". W treści konferencji znamienne było przedstawienie nam zgoła prostych pytań:

 1. Kim jest Duch Święty?
  2. Dlaczego został nam posłany?
  3. Co to znaczy zostać napełnionym Duchem Świętym?
  4. Dlaczego nie możemy powiedzieć, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym?
  5. Jak można zostać napełnionym Duchem Świętym?
  6. Jak żyć (trwać) w Duchu Świętym?

 Na powyższe pytania powinniśmy sobie, ale także w naszych rodzinach, w naszych środowiskach często odpowiadać, dążyć do realizacji spełniania życia w mocy Ducha Świętego przez wiarę, pragnienia zapraszania i przyjmowania Ducha Świętego do codzienności naszego życia.

Podczas modlitwy uwielbienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego przed Najświętszym Sakramentem prowadzona była modlitwa wstawiennicza w  kilku zespołach modlitewnych wobec osób proszących indywidualnie o dary Ducha Świętego. Również usłyszeliśmy  świadectwo Emilki, której życie radykalnie uległo zmianie, kiedy zapragnęła i przyjęła w mocy Ducha Św. nowe serce od Serca Jezusa, które jest kochające, cierpliwe, radosne, miłosierne....
Całość modlitwy ubogacał śpiew zespołu pieśni z Ducha.

Uroczystą Eucharystię przeżywaliśmy pod przewodnictwem ks. Rafała Dobrowolskiego, ks. Mariusza Turczyńskiego (par. NMP Królowej Polski), ks. Bartosza Stankiewicza (par. Św. Rodziny). Podczas homilii ks. Rafał przedstawił historię narodu zagubionego, żyjącego bez Boga, a następnie Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu prowadzi lud do zwycięstwa nad grzechem do życia wiecznego.

Wołając ,,Przyjdź Duchu Święty , napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości" (z aklamacji) przeżyliśmy nową Pięćdziesiątnicę i odnowiliśmy w każdym spragnionym sercu światło Ducha Świętego. ALLELUJA!

footer

25.03 - 28.04.2022 - 33 DNIOWE REKOLEKCJE "ZAWIERZENIA"

W dniach 25.03. - 28.04.2022 nasza wspólnota przeżywała 33 dniowe rekolekcje ,,Zawierzenia". Rekolekcje rozpoczęliśmy Mszą Świętą w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  Wszystkie konferencje głosił nam nasz opiekun - ks. Rafał Dobrowolski.

Każdy uczestnik rekolekcji na podstawie książki p.t. ,,Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi" według św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, każdego dnia przez 33 dni indywidualnie w swoich domach przygotowywał się duchowo do otwarcia się na działanie w nas Matki Bożej poprzez systematyczną, codzienną modlitwę i rozważania Słowa Bożego.

Trzydziestego czwartego dnia rekolekcji we wspomnienie św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, przed uroczystą Mszą Świętą procesyjnie złożyliśmy przed obrazem Maryi w darze dziękczynienia, każdy z osobna białą różę. Po Komunii Św. odczytaliśmy Akt Ofiarowania się, który należało uprzednio własnoręcznie przepisać. Akt Ofiarowania się został następnie opatrzony podpisem ks. prowadzącego - Rafała Dobrowolskiego. Każdy przeżywający rekolekcje złożył na piśmie dobrowolne postanowienie w pełni wolności i możliwości do realizowania w codzienności.

Bogu i Maryi niech będą dzięki za dar przeżytych rekolekcji ,,Zawierzenia", za wytrwanie mimo różnych trudności i przeciwności i ufam, że Maryja poprowadzi nas do Jezusa naszego Pana i Zbawiciela.

footer

19-21.11.2021 - REKOLEKCJE WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

W dniach 19-21 listopada 2021r. społeczność naszego miasta i okolic przeżywała jak co roku Rekolekcje Wyzwolenia Człowieka (RWC) pod hasłem ,,Człowiek uzależniony",  w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Rekolekcje poprowadził ks. Mariusz Turczyński - wikariusz tutejszej parafii, moderator Ruchu Światło - Życie,  we współpracy z przedstawicielami Ruchu Światło - Życie, wspólnoty Odnowy w Duchu Św. oraz Wojownicy Maryi, w/g następującego programu:

Piątek 19.11.2021

 • 18.00 – Eucharystia
 • 19.00 - Konferencja nt. ,,Przyczyny i rodzaje uzależnień"
 • 19.45 - Adoracja

Sobota 20.11.2021

 • 18.00 - Eucharystia - homilia - ks. Jan Cholewa (proboszcz Św.Jadwigi Królowej-moderator diecezjalny KWC)
 • 19.00 - Konferencja nt. ,,Drogi wychodzenia z uzależnień"
 • 19.45 - Adoracja i modlitwa wstawiennicza.

Niedziela 21.11.2021

8.00, 9.30, 12.30, 18.00 - Eucharystia i świadectwo.

Każdego dnia przed Eucharystią Wojownicy Maryi prowadzili modlitwę różańcową prosząc Maryję o wstawiennictwo wobec osób uzależnionych, tych którzy trwają w Krucjacie, a także tych którzy zamierzają wstąpić w szeregi Krucjaty.
Na wstępie ks. Mariusz przedstawił nam taktykę Krucjaty oraz metody działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w następujący sposób: Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:

 • Ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka,
 • Modlitwa indywidualna i wspólnotowa,
 • Post, całkowita abstynencja od alkoholu.

 Konferencje, które głosił ks. Mariusz prowadziły do rozwinięcia słów Św.Jana Pawła II, które papież wygłosił w 1979r. do Polaków, a które brzmiały następująco: ,,Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom, osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość".

Ufamy, że Dobry Bóg wraz z Maryją Królową Polski umocnił uczestników rekolekcji w trosce o trzeźwość nas i naszych rodzin.

footer

09-11.09.2021 - VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Łodzi  

Od 9 do 11 września w Łodzi odbył się VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Tegoroczne hasło spotkania brzmi: „Miasto – Rewitalizacja”.
 Do udziału w nim zaproszeni byli wszyscy, którzy chcą odkrywać Jezusa w mieście.
 Organizatorem kongresu był Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji i Archidiecezja Łódzka.

VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji był próbą głębszego odczytania i zastosowania wskazań papieża Franciszka z dokumentu programowego Evangelii gaudium p. 72 i nn. o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich.
Na program Kongresu składają się rekolekcje dla ewangelizatorów prowadzone przez Wspólnoty Jerozolimskie, konferencje i warsztaty, a także ewangelizacja miasta. To trzy dni rekolekcji, modlitwy, spowiedzi i eucharystii. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach o tematyce:

 • Różnice pokoleniowe,
 • Skazani,
 • Bezdomni,
 • Małżeństwa niesakramentalne,
 • Homoseksualizm,
 • Rozczarowani Kościołem,
 • Kultura młodych,
 • Przemoc wobec kobiet i dzieci,
 • Ewangelizacja w sieci.

Pierwszego dnia w czwartek księża diecezjalni i zakonni spotkali się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Tematem spotkania: „Kapłaństwo służebne a <<nawrócenie pastoralne wspólnoty parafialnej>>”. Konferencję wygłosił abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa.
W panelu dyskusyjnym, który poprowadził abp Grzegorz Ryś, wzięli udział : proboszcz ks. Jacek Socha, wikary ks. Teodor Sawielewicz, zakonnik o. Remigiusz Recław SJ oraz diakon stały Waldemar Rozynkowski.
W piątek w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus wykład wprowadzający poprowadził kard. Luis Martines Sista z Barcelony. Kolejnymi mówcami podczas piątkowego spotkania byli: prof. dr hab. Bogusław Jasiński, prof. Kaja Kaźmierska, ks. Tomáš Halik, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. Tomasz Matyjaszczyk, p. Agata Kulczycka oraz ks. Eugeniusz Ploch.
Blok rekolekcyjny poprowadziły Wspólnoty Jerozolimskie. Mszę Świętą sprawował abp Jorge Carlos Patrón Wong.
W ostatni dzień kongresu wykład poprowadził prof. Władysław Stróżewski, a w panelu dyskusyjnym, który poprowadził Jacek Dubel CSsR, uczestniczyli prof. Jarosław Gajewski, prof. dr. hab. Bogusław Jasiński, aktor Adam Woronowicz, muzyk Joachim Mencel oraz abp. Grzegorz Ryś.
Po Eucharystii pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka uczestnicy kongresu udali się na Stadion Orła, w którym między innymi został wystawiony spektakl modlitewno-ewangelizacyjny „Dekalog” w wykonaniu znakomitych artystów z całego świata. 

Zobacz film na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=dEIC82lCV4U

footer 17-19.09.2021 - FORUM CHARYZMATYCZNE

W dniach 17-19 września 2021r.  kilka osób z naszej wspólnoty posługujących modlitwą uwolnienia wzięło udział w Forum Charyzmatycznym nt. modlitwy uwolnienia według modelu 5 kluczy. Forum odbyło się w Sanktuarium NIJ w Łodzi. Mówcami tegoż spotkania byli Neal i Janet Lozano - USA, organizatorzy - Mocni w Duchu.

Modlitwa uwolnienia wg, modelu 5 kluczy została zapoczątkowana przez małżeństwo Janet i Neal Lozano pod natchnieniem Ducha Świętego i skierowana do osób, które nie radzą sobie z codziennością, czują się zagubione w życiu wiary lub potrzebują pomocy w walce duchowej. W I konferencji Neal wskazał nam miłosiernego Jezusa, który wskrzesił Łazarza - tak Jezus pragnie wskrzeszać nas i prowadzić dalej po uwolnieniu z grzechu do wolności dziecka Bożego. Chcemy uczyć przeciwstawiać się w imię Jezusa zamysłom Szatana, jego kłamstwom zadanym nam w historii naszego życia.

W następnych konferencjach zaproszeni goście przedstawiali nam kolejne klucze modelu modlitwy uwolnienia tj.:
1. Wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia,
2. Przebaczenie konkretnym osobom, także sobie,
3. Wyrzeczenie się kłamstw i złych duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie,
4. Złamanie mocy złych duchów, których się wyrzekliśmy w autorytecie Jezusa Chrystusa,
5. Przyjęcie błogosławieństwa Ojca, który dodaje nam wiary i uzdalnia nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi zostaliśmy stworzeni.

Podczas tego Forum Janet i Neal po każdej wygłoszonej konferencji modlili się z nami, (tłumaczyła - Małgosia Wójcik - tłumacz książek Nila Lozano, odpowiedzialna za Domy Miłosierdzia ,,Kumran").  Każdego dnia podczas uroczystej Eucharystii i modlitw towarzyszył nam Zespół Mocni w Duchu.

Ostatni dzień Forum (tylko dla posługujący) poświęcony był spojrzeniu na globalny wymiar modlitwy uwolnienia, panel dyskusyjny-dzielenie w grupkach (swiadectwa z posługi, pytania), oraz modlitwa wzajemna nad Domami Miłosierdzia.

Ufamy, że wszystko co działo się podczas tego Forum rozbudzi serca osób do pragnienia życia w wolności i przemiany naszego życia oraz uzdolni do odważnego służenia braciom i siostrom, aby w miłości towarzyszyć im w drodze do Domu Ojca.

footer 22.05.2021 - CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

W sobotni wieczór, dnia 22.05.2021r. nasza wspólnota wraz z Ruchem Światło-Życie przezywała czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Społeczność naszego miasta i okolic zebrała się na wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00 w Sanktuarium Św. Antoniego, poprzedzoną nabożeństwem majowym i dziewięciodniową nowenną. Mszę Świętą sprawował i homilię wygłosił ks. proboszcz Sławomir Klich. Mottem homilii były słowa aklamacji: ,,Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości".

Po Eucharystii rozpoczęło się czuwanie tradycyjnym, radosnym zawiązaniem wspólnoty i zaproszeniem Maryi - Matki Kościoła, aby razem z nami modliła się na wzór Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku.

W dalszej części czuwania wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza nasza siostra w Panu -Julita Raczyńska (odpowiedzialna za Dom Miłosierdzia) poprowadziła modlitwę uwolnienia wg.  ,,pięciu kluczy", obejmującą okres trwania pandemii w naszym kraju, w naszych rodzinach, w naszych sercach. Modlitwa zawierzenia Bogu Miłosiernemu, przebaczenia, wyrzeczenia się w imię Jezusa została zakończona uroczystym, indywidualnym błogosławieństwem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Po chwili adoracji osobistej, nasze serca zostały ,,przygotowane" do przyjęcia darów Ducha Świętego, na wzór modlitwy codziennej św. Jana Pawła II - naszego papieża. Prosiliśmy o dar mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji nt. wrażliwości kobiety na Ducha Świętego wygłoszonej przez Anię Skoczylas (naszą liderkę) wzorując się dwoma postaciami: Maryją - matką Jezusa i Matką Kościoła i Samarytanką.

W drugiej części konferencji Ania krótko opisała poszczególne charyzmaty udzielane nam przez Ducha Św. dla wspólnego dobra w Kościele, np. dar modlitwy w językach oraz  dar modlitwy o uzdrowienie. Potwierdzeniem treści konferencji było świadectwo Basi Rogulskiej o działaniu Ducha Św. w jej życiu. Podczas czuwania nieustannie towarzyszył nam nasz zespól wokalno-muzyczny, pod przewodnictwem Iwonki Szymańskiej.

Modlitwa zawierzenia się Maryi-Matki Kościoła, apel jasnogórski i modlitwa rozesłania zakończyła nasz wieczór czuwania i napełniania się Duchem Świętym.

ALLELUJA!

footer

30.05.2020 - CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO 

W dniu 30.05.2020r. jak co roku nasza wspólnota przeżywała czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w Sanktuarium Św. Antoniego poprzedzone 9 dniową nowenną.
Nasze czuwanie parafialne rozpoczęło się o godz. 19.30 powitaniem przez proboszcza ks. S.Klicha - naszego opiekuna wspólnoty.
Dalsza część czuwania odbywała się wg następującego programu:
- zawiązanie wspólnoty i przywitanie Maryi - Matki Kościoła, która towarzyszyła nam tak jak apostołom w Wieczerniku.
- modlitwa uwielbienia Boga Ojca, Syna - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.
- odsłuchanie przemówienia papieża św. Jana Pawła II wygłoszonego podczas wizyty w naszym kraju w 1979r. w Warszawie w kościele św. Anny ze spotkania duszpasterstwa akademickiego w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Mottem tegoż przemówienia były słowa modlitwy Ojca św. ,,przyjdź Duchu Św. i napełnij serca swoich wiernych" oraz papież zapewnił nas, że  ,,Duch Św. przychodzi z pomocą do naszej słabości". Na potwierdzenie tych słów nasza siostra w Panu - Kasia Piotrowska powiedziała poruszające świadectwo jak Duch Św. przemienił jej życie.
- uroczysta Eucharystia i homilia pod przewodnictwem ks. proboszcza S. Klicha.
- modlitwa w trzech turach o nowe napełnienie Duchem Świętym.
Podczas całego czuwania towarzyszył nam nasz zespół wokalno-muzyczny.
Ufamy, że Duch Święty hojnie działał i obdarował wszystkich czuwających potrzebnymi darami dla wspólnego dobra i umocnienia naszej wiary.

footer

29.5.2020 -Pożegnanie Joli Przywary

Jola 2

 Życie każdego człowieka kończy się nieuniknioną śmiercią. Czasami przychodzi ona powoli, czasami nagle i niespodziewanie. o. Leon Knabit: „Nawet, jeśli się wydaje, że ktoś nie jest przygotowany na spotkanie z Bogiem, to Bóg zawsze jest przygotowany na spotkanie z człowiekiem”. Wierzymy gorąco, że tak właśnie jest, że Twoje życie nie kończy się tutaj na cmentarzu, ale zaczyna u boku Niebieskiego Ojca.
Kochana Jolu. Przez wiele lat byłaś członkiem naszej Wspólnoty Studnia Jakuba. Obdarzona cudownym głosem, nie zmarnowałaś swojego talentu, wiernie z ogromnym zaangażowaniem i gorliwością służyłaś w zespole. Twój śpiew poruszał, otwierał serca, był balsamem dla zranionych dusz. Byłaś wspaniałą koleżanką, przyjaciółką, naszą duchową siostrą, niezwykle ciepłą, pełną wiary osobą.  Przez wiele lat zmagałaś się z choroba, która wyniszczyła twoje ciało, ale nie złamała ducha. Cierpiałaś, jednak nigdy się nie skarżyłaś. Pokazałaś nam jak znosić i przyjmować swój krzyż. Jak wierzyć, ufać, przJola 1ebaczać.
Przed naszymi oczami na zawsze pozostanie twoja uśmiechnięta twarz, dobre błyszczące oczy, w których widać było przepełnioną miłością do Boga duszę.
Podobno miarą wartości człowieka jest rozmiar pustki jaką po sobie zostawia. Nic jej nie zapełni. Może tylko nasza wdzięczność Panu Bogu, że postawił Jolę na naszej drodze, że modliła się z nami, śmiała, cieszyła ze wspólnych spotkań. 
Kochana Jolu. Żegnamy się z tobą z bólem, miłością i świadomością, że straciliśmy kogoś bliskiego.  My jeszcze zostajemy tutaj na chwilę. Powołani do posługi będziemy nieść ludziom dobra nowinę. 
A ciebie prosimy -Żyj duchem z nami, wypraszaj dla wspólnoty potrzebne łaski. Wierzymy, że przebywając na niwach zielonych śpiewasz w anielskim chórze na chwałę Pana.

 

Dzisiaj nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia. Odpoczywaj w pokoju i prosimy zarezerwuj nam koniecznie miejsce obok siebie.

footer

 

ARCHIWUM "WYDARZEŃ">>>

 

 

STUDNIA JAKUBA