Świadectwo Alicji

Mam na imię Alicja i chcę się podzielić z wami świadectwem mojego nawrócenia i przemiany życia.

Do Odnowy w Duchu świętym należę 16 lat. Moje pierwsze rekolekcje tzw. „seminarium” przeżyłam 16 lat temu.

Moje życie przed seminarium wypełnione było pracą zawodową, obowiązkami w rodzinie i imprezami.

Na pierwszym miejscu była rodzina, dzieci, praca, dom, a ty Boże byłeś na dalszym miejscu. Mogę powiedzieć, że moje drogi nie były drogami Pana Boga, a moje plany, planami Boga. Często buntowałam się na swój los, byłam pełna niepokoju, lęków, nie radziłam sobie z emocjami. Chodziłam na niedzielną Mszę Świętą, ale raczej z obowiązku, a na modlitwę nie poświęcałam wiele czasu.

Pan Bóg zatroszczył się o mnie i dał pragnienie przeżycia takich rekolekcji. Podczas rekolekcji czytałam co dzień Słowo Boże, rozważałam Je i modliłam się do Boga własnymi słowami. Całe rekolekcje były dla mnie ogromnym przeżyciem. Słowa Pisma Świętego przemawiały do mnie bardzo osobiście. Często na modlitwie pojawiały się oczyszczające łzy. Po czterech tygodniach przeżyłam spowiedź generalną i modlitwę o uzdrowienie. Pan dał mi łaskę skruchy, łez i prawdziwego żalu za grzechy, oraz uzdrowił moje serce. Po modlitwie odczułam ogromy pokój. Czułam się jak syn marnotrawny, który wrócił do domu Ojca, a Ojciec Miłosierny przytulił mnie do swojego Serca.

Drugim wielkim przeżyciem była modlitwa o wylanie darów Ducha świętego. Bóg dotykał mojego serca ogromną miłością i pokojem. Otrzymałam łaskę Ducha świętego, która pozwoliła mi postawić Jezusa na pierwszym miejscu. Pragnę podziękować Ci Panie Jezu, że zmieniłeś moje serce, że stałeś się dla mnie najważniejszy. Jesteś moim Panem i moim Zbawicielem.

Pragnę Ci Panie podziękować za przemianę mojego życia. Obdarzyłeś mnie łaską wiary, która pozwala mi ufać Bogu w każdej sytuacji. Wierzę, że Bóg mnie kocha i ma dla mnie najlepszy plan na moje życie. Dziękuję Ci Panie Jezu za miłość, którą wlałeś w moje serce, za to, że przemieniłeś całą moją rodzinę. Dałeś nam miłość do Kościoła i Eucharystii. Dziękuję Ci Panie, że każdego dnia dajesz łaskę uczestniczenia w Eucharystii. Karmisz nas Swoim Ciałem i poisz Przenajświętszą Krwią. Dziękuję ci Panie za dar modlitwy małżeńskiej i rodzinnej. Dziękuję ci Panie za łaskę trwania całą rodziną w dobrowolnej abstynencji od alkoholu i modlitwę za tych, którzy są zniewoleni nałogami.

Dziękuję Ci Panie Jezu, że przemieniłeś moje życie, że mogę trwać w twojej Miłości. Wiem że jestem umiłowanym dzieckiem Boga Ojca, który mi błogosławi na każdy dzień Jestem szczęśliwa, że mnie odnalazłeś i mogę służyć w Kościele.

Chwała Panu!

<<< Powrót do strony - "Przemiana życia - świadectwa"

STUDNIA JAKUBA