Historia grupy:  "Odnowa w Duchu Św. Studnia Jakuba"

Powstanie grupy Odnowy w Duchu Św. „ Studnia Jakuba” nieodłącznie jest związana ze wspólnotą „ Mocni w Duchu” z Łodzi.

W czerwcu 1992 roku małżeństwo: Ewa i Waldemar Wendrowscy – członkowie grupy „ Mocni w Duchu”, wracają po studiach do Tomaszowa Maz.

Zdają sobie sprawę, że obowiązki zawodowe jak i planowanie potomstwa nie pozwala im na ciągłe dojeżdżanie do Łodzi i aktywne uczestnictwo z „ Mocnymi w Duchu”.

Jednocześnie jest w nich głębokie trwanie na modlitwie. Podejmują decyzję o zawiązaniu nowej wspólnoty. W postanowieniu tym wspiera ich śp. o. Józef Kozłowski SJ oraz proboszcz Parafii św. Antoniego w Tomaszowie Maz. – ks.prałat Stanisław Grad.

Pierwsze spotkania odbywają się w sierpniu 1992 roku. Początkowo jest to niewielka grupa ok. 8 osób, oparta na dawnych znajomych ruchu oazowego.

Z biegiem dni na modlitwie w każdy piątek zaczyna się pojawiać coraz więcej osób, najpierw 20, potem 30,a w czerwcu 1993 roku grupa liczy już około 50 osób. Są to najczęściej młodzi ludzie między 16-30 rokiem życia. Wspólnotą opiekuje się ks. Maciej Paramuszczak z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Maz.

Pod koniec 1992 roku rozpoczyna się pierwsze seminarium Odnowy Życia w Duchu prowadzone przez o. Józefa Kozłowskiego SJ ze wspólnoty „ Mocnych w Duchu”. Jest to wielkie umocnienie dla całej naszej grupy modlitewnej.

W lipcu 1993 roku grupa spotyka się na kilkudniowych rekolekcjach we wsi Jasień k/ Lubochni ( gospodarstwo należące do dziadków Ewy Wendrowskiej).

Nauki ks. Macieja Paramuszczaka oraz wspólna modlitwa pozwalają wzrastać w Duchu Św. oraz pracować przez cały następny rok.

Pierwsi członkowie naszej wspólnoty (założyciele)

zalozyciele grupy

STUDNIA JAKUBA